?

Log in

No account? Create an account
Welcome to my room, behave yourself! [entries|friends|calendar]
EMMi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[08 Sep 2020|04:22pm]
"Don't read my diary when I'm gone. OK, I'm going to work now. When you wake up this morning, please read my diary. Look through my things and figure me out."
Kurt Cobain

My LJ-account in English deaddarling_ . People from foreign countries notice that.
52 comments|post comment

[08 Sep 2015|04:01pm]
Kysy minulta kuusi kysymystä. Ei seitsemän tai viisi, vaan kuusi.
Sillä ei ole väliä, kuinka turhia tai omituisia kysymykset ovat - kysy ne joka tapauksessa.
Liitä tämä sen jälkeen omaan päiväkirjaasi ja katso, mitä sinulta kysytään.
13 comments|post comment

Halusin tämän vain etusivulleni. [08 Sep 2015|02:09pm]
Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi tai nimellisesti.
4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]